Testing av Witanor Horse

Veterinæransvarlig Tonje Lund Ness har utført en test med Witanor Horse pulver. –Witanor Horse er et nytt produkt på markedet og jeg ville med denne testen øke mine mengder erfaringer og å kunne vise til flere hester som grunnlag for at pulveret har effekt som fortalt og forventet.

Denne testen er ikke vitenskapelig utført, men det er tatt ut enkle parametere som grunnlag for å fôre med Witanor Horse. Hesteeiere som fikk utdelt Witanor Horse, fikk med seg skjema for å krysse av i forkant angående problemer hesten har hatt, og å notere om det skjer endringer etter bruk av produktet. 61 hester fikk utdelt skjema, og av disse hestene er det 15 Kaldblodstravere, 24 Varmblodstravere, 8 Ridehester, 2 Fjordinger, 2 Arabere og 10 Islandshester.

Det har per dags dato bare kommet inn 10 skjema. De fleste mener at det er bedring på hesten, men få ser ikke forandring og et par av dem er usikre da det er flere faktorer som ble skiftet, blant annet fôr og beite. Muntlig har veterinær Tonje fått mange positive tilbakemeldinger. Spesielt på hester som er opptrekt i buken, stresset og delvis aggressive, har det var vært positive tilbakemeldinger. Disse hestene har begynt å legge på seg, blitt mye roligere og er lettere å arbeide med.

Tonje skal utover høsten jobbe videre med å samle inn skjemaer, bilder og å prøve å systematisere resultatene. Ut fra resultatene som har kommet tilbake så langt, både skriftlig og muntlig, ser Witanor Horse ut til å være et spennende produkt på hestemarkedet. Med dagens pris bør det være konkurransedyktig og det finnes heller ikke noe tilsvarende som inneholder melkesyrebakterier, enzymer og gjærcellevegger i ett og samme produkt. -Dersom testen min på Witanor Horse viser tydelige resultater, håper jeg det kan bli interessant å få til en vitenskapelig undersøkelse på produktet og dens sammensetning.

Som veterinær blir jeg mer og mer interessert i mage- og tarmproblematikk på hest og ser hvor viktig faktor dette er også med tanke på andre sykdommer, slitasje, konkurranseresultater og stress. Her mener jeg Witanor Horse har mye å tilføre hesteverden.

Leave a Comment