Ness Tjo og Witanor Horse!

Vi har nå i over et år brukt WITANOR HORSE enzymer og probiotica på alle våre NESS TJO hestar, avlshestar, unghestar og løpshestar.

Erfaringene våre er så positive at vi ikke er i tvil om at WITANOR HORSE skal være en del av fôringen på våre hester. Vi mener å se en gen erell fremgang på alle våre hester, bedre muskelutvikling, sterkere hover osv. For oss er WITANOR HORSE en god fôrtilsetning som gjær velfungerende hester enda bedre.

Hestene blir mer avslappet, gladere og tåler mer stress på reiser, løp osv, enn før. Mye tyder på at de også står distansen i løpa bedre enn før, og får enda bedre avslutninger på løpa.

Leave a Comment