/ by /   Documentering / 0 comments

Muskelatrofi

Hva er muskelatrofi?

Muskelatrofi er ikke én enkel sykdom, men et tap av muskelmasse som kan manifestere en rekke kliniske symptomer og forårsakes av en rekke underliggende årsaker. Dens komplekse kan gjøre det vanskelig å diagnostisere dens underliggende årsak og behandle dette riktig.

Hva forårsaker muskelatrofi?

Muskelatrofi kan grupperes i tre omfattende kategorier basert atrofiens underliggende årsaker. Muskelatrofi kan forårsakes av:

  • et nerveproblem som innerverer muskelen (nevrogenisk),
  • skade ved muskelfibre (myogenisk), eller
  • en systematisk sykdom som forårsaker generalisert vekttap.

Muskelatrofi hos hester

Når muskelen til en hest minker i størrelse – tilsynelatende smelter vekk, kalles det muskelatrofi. I slike tilfeller bekymrer hestens eier seg primært om muskelen vil regenerere tilbake til normal størrelse og form, og hvordan til å behandle hesten for å bistå bedringen.

Fysiske undersøkelser innebærer palpitasjon av muskelmasser, observasjon av muskelmassenes symmetri og notering av varme, smerte, hevelse eller andre abnormiteter i en muskel.

Uførhet hos hester skyldes ofte muskelsykdommer. I mange år har kliniske utslag som muskelsmerter, treningsintoleranse, svakhet og stivhet blitt assosiert med én enkelt syndrom. I løpet av de siste årene vurderes imidlertid et større omfang muskelsykdommer, inkludert glykogen- og polysakkaridrelaterte myopatiske lidelser, malign hypertermi, mitokondriell myopati, hypokalemisk periodisk paralyse, og andre. I enkelte tilfeller har det blitt oppdaget spesifikke mutasjoner. Identifikasjon av den myopatiske, kliniske fenotypen, og grundige, kliniske, elektrodiagnostiske og histologiske evalueringer, er essensielle for å utvide vår forståelse for myopatiske lidelser hos hestedyr. Fremskritt i vår forståelse for myopatiske lidelser hos hestedyr kan potensielt gagne andre arter, inkludert mennesker.

Hvilken behandling er best egnet for muskelatrofi?

  • Hvilken behandlingsplan som er optimal er avhengig av hva som er den underliggende årsaken bak hestens atrofi. I enkelte tilfeller kan dette innebære orale behandlinger med medisiner som vitamin E, Witanor Horse-produkt, rene enzymer og synbiotika, organiske syrer og synbiotika. Disse produktene tilrettelegger for en økt absorpsjon av næringsstoffene som finnes i høyet og vedlikeholder et friskt tarmsystem – som er essensielt for hestens helse. For å hjelpe eldre eller uføre hester til å få bedre utbytte av næringsstoffene, kan probiotika øke fordøyelsens effektivitet og bistå absorpsjon hos eldre hester og andre som har vansker med å holde vekten, og for å regenerere muskelmassen kan det foreskrives ytterligere behandlinger som fysisk rehabilitering,
  •  terapeutisk ultralyd og elektrisk muskelstimulering. Veterinæren din vil rettlede behandlingen i lys av atrofiens underliggende årsak.

Kan hesten min bli helt frisk igjen?

Muskler har en imponerende evne til å regenerere seg og mange hester får tilbake deres normale muskelmasse og fungerer optimalt igjen, men det avhenger av lidelsens underliggende årsak. Når det gjelder nerveskader, kan det ta ett år før det er mulig å vite om skaden blir tilstrekkelig helbredet og vil føre til en vellykket gjenvinning av muskelmassen. Selv om immunmediert muskelatrofi kan være dramatisk, regenereres muskelmassen ofte som følge av behandling. I enkelte tilfeller kan atrofien ha blitt så omfattende at muskelfibrene har blitt erstattet av bindevev, og da vil prognosen for en vellykket bedring være mindre optimistisk. Muskelfibre som har blitt erstattet av bindevev blir ofte oppdaget via muskelbiopsi.

SHARE THIS


Leave a Reply